...

 Pár informací jak se připravit na focení a co vzít sebou.

...

Spolupracující vizážistka:

Petra Grézlová

Make-up Artist & Hair Stylist

 ...

 

EET

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“


Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY a REKLAMAČNÍ ŘÁD - Focení a foto kurzy

Úvodní ustanovení:

 

Všeobecné obchodní podmínky platí pro objednání ať už telefonicky nebo písemně.

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi objednávajícím a prodávajícím v oblasti prodeje služeb a zboží mezi Radimem Vonderkou (dále jen „prodávající či fotograf“) a jeho obchodními partnery (dále jen „zákazník či spotřebitel“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem ČR. Objednávající podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, Smlouva o ochraně osobních údajů a že s nimi souhlasí.

 

Vznik smluvních vztahů:

 

Prodávající/fotograf:

Radim Vonderka

Vrbická 315/115

71300 Ostrava Heřmanice

IČ: 64118789

Živnostenské oprávnění vydal ŽÚ, Magistrát města Ostravy, Č.j.: SMO/436946/13/ŽÚ/PLD. Spis. značka: S-SMO/436939/13/ŽÚ. Nejsem plátce DPH

 

Zákazník/spotřebitel:

Objednávajícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

 

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti); osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku); osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.); osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

 

Právní vztahy prodávajícího s objednávajícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a objednávajícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Individuální smlouva prodávajícího s objednávajícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 

Obsah:

 

1 – Zakázkové focení

2 – Foto kurzy

3 – Reklamační řád

4 – Ochrana osobních údajů

 

 

 

1 – ZAKÁZKOVÉ FOCENÍ

 

Příjem objednávek:

Telefonicky na čísle: 739 178 617

E-mailem na adrese: rv.foto@seznam.cz

Zprávou na Messangeru: www.facebook.com/rvfotostudio

 

 

Všeobecné informace:

    Objednání je závazné od okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem a uhrazením zálohy. K uzavření smlouvy může dojít na základě osobní (ústní), telefonické či písemné objednávky zákazníkem u zhotovitele a dále prostřednictvím internetových stránek zhotovitele i prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, a to okamžikem uhrazením zálohy nebo celé částky na účet fotografa nebo v hotovosti.

    Před focením je nutné upřesnit, o jaký druh focení máte zájem, zda využijete služeb vizážistky či stylistky, koho všechno budeme fotit, kolik lidí se popřípadě zúčastní jako doprovod.

    Objednáním fotografických služeb vyjadřujete svůj souhlas s obchodními podmínkami ve znění platném k datu objednání služby a jste seznámení s fotografickým stylem fotografa.

  

Objednací lhůta:

    Objednací doba se odvíjí od momentální vytíženosti fotografa.

    V případě špatného počasí se focení v exteriéru po vzájemné dohodě buď realizuje, nebo posouvá na nejbližší volný termín obou zúčastněných stran. Tato situace není důvodem ke zrušení objednávky.

 

Cena služeb:

    Cena fotografických služeb se řídí aktuálně platným Ceníkem ke dni Vaší objednávky.

 

Splatnost:

    Při rezervaci termínu se účtuje záloha v plné výši zakázky, splatná buď v hotovosti, nebo bankovním převodem na účet.

    Nedojde-li k úhradě zálohy do 3 pracovních dní, zarezervovaný termín bude nabízen dalším klientům, kteří o něj projeví zájem.

  

Foto balíčky a individuální zakázkové focení:

    Podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků naleznete přehledně v sekci Ceník, který je veřejně přístupný na internetových stránkách fotografa. U individuálních zakázek je cena a všechny potřebné informace vedoucí ke zdárnému zhotovení zakázky upřesněna před zasláním zálohy.

 

Výběr fotografií k retuši:

    Zákazník obdrží do 14 pracovních dní odkaz na uzamčenou galerii s náhledovými fotografiemi, uloženou na serveru.

    Zaslané náhledové fotografie slouží k výběru fotografií, určených pro další grafické úpravy. Náhledové fotografie jsou graficky neupravené.

    Zákazník má možnost do 14 dní od přijetí originálních fotografií upřesnit výběr fotografií pro následné grafické úpravy. Pokud tak neučiní v tomto termínu, bere se za to, že originální fotografie jsou dostačující a nepožaduje žádné další grafické úpravy ani možný tisk fotografií, pokud byl součástí zakázky a to bez nároku na ovlivnění ceny zakázky.

(Datumem přijetí fotografií se rozumí datum odeslání odkazu na galerii v elektronické podobě fotografem zákazníkovi.)

    Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa, jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat. Jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši.

 

Doba focení:

    Doba focení se liší dle zvoleného foto balíčku nebo se určuje individuálně před objednávkou, v závislosti na typu a náročnosti zakázky.

    Pozdní příchod klienta není důvodem k prodlužování časového harmonogramu focení.

 

Dodací lhůta fotografií:

    Doba dodání retušovaných fotografií je do 14 dnů od výběru fotografií určeným k následným grafickým úpravám. U individuálních zakázek je upřesněna tato doba před objednávkou a odvíjí se od typu a náročnosti zakázky.

 

 

Výhrada prodloužení dodací lhůty v následujících případech:

Porucha techniky, zabraňující zpracování fotografií.

Zdravotní problémy.

 

 Retuš a následné grafické úpravy fotografií:

    K retušování fotografií je používán legální profesionální software, který je užíván na základě placené licence.

    Retuš fotografií zahrnuje všechny úpravy základního charakteru (ořez, jas, kontrast, úpravy barev, …) a odstranění lehkých kosmetických vad a vyhlazení pleti.

    Náročnější retuše (úprava tělesných partií, odstranění jizev, odstranění vrásek, vybělení zubů atd.) jsou prováděny pouze na přání klienta a za příplatek od 50,-Kč/1 ks (cena se pohybuje dle náročnosti retuše)

 

Formát fotografií:

    Zpracované fotografie budou dodány ve formátu .JPG v plném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk)

Neupravené fotografie v plném rozlišení a RAW neposkytuji.

 

Předání fotografií:

    Zákazník obdrží odkaz na uzamčenou galerii s fotografiemi v elektronické podobě, uložené na serveru. Zde budou fotografie uloženy 30 dní.

V případě tištěných fotografií, je možné si je vyzvednout v sídle firmy fotografa v předem dohodnutém termínu.

 

Archivace fotografií:

 Všechny neupravené fotografie (raw formáty) jsou archivovány po dobu 14 dnů od focení.

Retušované fotografie (jpg formáty) jsou archivovány po dobu 30 dnů.

 

Pozdní příchody klienta nebo fotografa

   

    V případě zpoždění zákazníka se krátí doba na focení.

    V případě opoždění fotografa je klient oprávněn požadovat za každých 10 minut čekání 1ks fotografie nad rámec retuši zdarma nebo může odstoupit od realizace zakázky, přičemž mu bude vrácená plná výše zálohy nebo plná výše již zaplacené částky a to do 7 pracovních dnů bankovním převodem na účet klienta.

    V případě, že se nemůže zákazník focení zúčastnit (zdravotní, rodinné apod. komplikace), je možno termín realizace posunout dle vzájemné dohody na náhradní termín.  Informace o změně termínu focení je nutno sdělit fotografovi nejpozději 72 hodin před naplánovaným termínem focení. Pokud je tato informace předána fotografovi méně než 72 hodin před začátkem focení, je zákazníkovi účtována částka 500,- za změnu termínu nebo za úplné zrušení objednávky.

 

Autorská práva:

    Držitelem autorských práv k fotografiím je fotograf.

    Fotografie smím použít pro tvorbu portfolia a pro vlastní obchodní účely, například zveřejňování na sociálních sítích, webových stránkách, internetových galeriích, magazínech, časopisech, pro rozhovory a články, ve fotografických diskusích, na fórech, soutěžích, pro výstavní činnost, aj. pokud není před focením dohodnuto jinak a to pouze písemnou formou.

    Klient nesmí užít fotografie pro komerční účely nebo je prodávat bez písemného souhlasu fotografa.

   Klient dbá dle svého nejlepšího vědomí a svědomí na zálohování fotografií takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití a tím porušení autorských práv.

 

Závěrem:

Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, a to především ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. a o spotřebitelských smlouvách podle § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

V případě kupujících, kteří jsou podnikatelskými subjekty a uvedli na daňovém dokladu IČ se tyto vztahy řídí speciálními ustanoveními zákona.

 

2 – FOTO KURZY

 

Příjem objednávek:

Telefonicky na čísle: 739 178 617

E-mailem na adrese: rv.foto@seznam.cz

Zprávou na Messangeru: www.facebook.com/rvfotostudio

 

 

Všeobecné informace:

    Objednání je závazné od okamžiku odsouhlasení termínu kurzu klientem i fotografem a uhrazením zálohy. K uzavření smlouvy může dojít na základě osobní (ústní), telefonické či písemné objednávky zákazníkem u zhotovitele a dále prostřednictvím internetových stránek zhotovitele i prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, a to okamžikem uhrazením zálohy nebo celé částky na účet fotografa nebo v hotovosti.

   

    Objednáním účasti na kurzu vyjadřujete svůj souhlas s obchodními podmínkami ve znění platném k datu objednání služby a jste seznámení s fotografickým stylem fotografa.

  

Objednací lhůta:

    Objednací doba se odvíjí od momentální vytíženosti fotografa.

    V případě špatného počasí se focení v exteriéru po vzájemné dohodě buď realizuje, nebo posouvá na nejbližší volný termín obou zúčastněných stran. Tato situace není důvodem ke zrušení objednávky.

 

Cena služeb:

    Cena kurzů se řídí aktuálně platným Ceníkem ke dni Vaší objednávky.

 

Splatnost:

    Při rezervaci termínu se účtuje záloha v plné výši ceny kurzu, splatná buď v hotovosti, nebo bankovním převodem na účet.

    Nedojde-li k úhradě zálohy do 3 pracovních dní, zarezervovaný termín bude nabízen dalším klientům, kteří o něj projeví zájem.

 

Pozdní příchod klienta nebo fotografa:

   

    V případě zpoždění zákazníka se krátí doba kurzu.

    V případě opoždění fotografa se nekrátí doba kurzu a klient je oprávněn požadovat za každých 10 minut čekání, slevu 50,- Kč nebo může odstoupit od realizace zakázky, přičemž mu bude vrácená plná výše již zaplacené částky a to do 7 pracovních dnů bankovním převodem na účet klienta.

    V případě, že se nemůže zákazník kurzu zúčastnit (zdravotní, rodinné apod. komplikace), je možno termín realizace posunout dle vzájemné dohody na náhradní termín.  Informace o změně termínu je nutno sdělit fotografovi nejpozději 72 hodin před naplánovaným termínem kurzu. Pokud je tato informace předána fotografovi méně než 72 hodin před začátkem kurzu, je zákazníkovi účtována částka 600,- za změnu termínu nebo je účtována celá částka ceny kurzu za úplné zrušení objednávky.

 

Zrušení kurzu nebo změna termínu kurzu ze strany fotografa:

 

   Prodávající si vyhrazuje právo přesunout data konání kurzů při vzniku situací, které nemůže ovlivnit (např. náhlé onemocnění lektora, porucha dodávky elektrického proudu atd.). V tomto případě o tom neprodleně informujeme objednávajícího a dohodne náhradní termín kurzu.

   K okamžitému zrušení kurzu může fotograf/lektor přistoupit před konáním, nebo během konání kurzu a to zejména v případech, kdy zákazník:

- Přijde pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek.

- Nedostaví-li se do 30ti minut od začátku kurzu bez předešlé omluvy.

- Svým nevhodným chováním, jednáním, nebo ústními projevy narušuje chod kurzu.

- Nedodržuje pokyny fotografa.

V těchto případech nemá zákazník nárok na vrácení ceny kurzu, kterou již uhradil.

 

Téma kurzu.

 

   Zákazník byl před objednávkou kurzu seznámen s výslednou prací fotografa – lektora. Zejména s fotografiemi, které fotograf nafotil a popřípadě graficky zpracoval. Téma kurzu je především založeno na předání zkušeností a technických znalostí fotografa zákazníkovi a to takových, které jsou dostačující k vytvoření fotografií, jaké fotí sám vyučující fotograf. Fotograf – lektor na kurzech nejen teoreticky, ale také prakticky předvede, jak vznikají fotografie pod jeho vedením. Lektor nemusí ovládat obsluhu fotoaparátu klienta, ani není povinen odbočovat od konkrétního tématu kurzu. Podstatou kurzů není shrnutí učiva fotografické školy do několika hodin, ale seznámení se s prací a technikou focení konkrétního fotografa.

 

Nakládání s fotografiemi pořízených na kurzech:

 

   Zákazník má právo užít a publikovat všechny pořízené fotografie modelu a části těchto

fotografií nafocených na kurzu, které nejsou hanlivé nebo jiným způsobem narušují etický kodex a to na médiích papírových, filmových a elektronických (mimo výjimek uvedených níže) a to ve formě původní, retušované nebo jinak upravené.

   Možnost použití pro účely umělecké, ilustrační i jiné, a to bez jakéhokoli časového, místního a obsahového omezení.

  Zákazník má právo dále pracovat s fotografiemi a upravovat je, aby tak vznikla fotografie

vyšší kvality.

  Zákazník se zavazuje, že všechny kvalitní pořízené fotografie zašle do 14 dnů od absolvování kurzu lektorovi kurzu v elektronické podobě v plném rozlišení a to ve formě původní, retušované nebo jinak upravené. Lektor má možnost tyto fotografie použít k reklamním účelům a vystavit je v podobě papírové nebo elektronické s udáním informace, že se jedná o fotografie účastníka kurzu. Dále má lektor právo předat tyto fotografie modelu, který je zachycen na fotografii a ten je může použit pro svou osobní potřebu a prezentaci. Model tyto fotografie nesmí použít ke komerčním účelům.

 

  Zákazník nesmí prodat fotografie, ani jejich práva.

  Fotografie nesmí sloužit k obchodním či komerčním účelům.

  Fotografie aktů, na kterých je možno identifikovat model dle obličeje či jiným způsobem je k jejich užití a publikaci zapotřebí písemného souhlasu modela/ky. V případě jakékoliv publikace aktů nebo fotografií, na kterých je možno modelku nebo model rozpoznat a na které jsou zachyceny intimní části těla, nebo jejich část a modelka nedala k takovému to nakládání s fotografiemi souhlas, se sjednává smluvní pokuta ve výši 500.000,-Kč.

 

 

 

3 - Reklamace a reklamační řád:

V případě, že se v průběhu kurzu nebo focení vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

 

V případě vady odstranitelné:

    právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

V případě nemožnosti postupu uvedeného výše, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

V případě vady neodstranitelné:

    právo na absolvování kurzu v náhradním termínu nebo odstoupení od kupní smlouvy

    právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího.

 

Reklamace se nevztahují na případy:

   vznikla-li závada prokazatelně nedodržením pokynů objednávajícím, v rozporu s pokyny prodávajícího

    jiným nesprávným jednáním objednávajícího a prokazatelných nedovolených zásahů do vybavení učebny či ateliéru

  Vlastní vzhled na fotografiích a jeho nespokojenost s ním není důvod k reklamaci fotografií. To platí také pro make-up nebo špatně zvolený outfit.

   V případě, že zákazník z jakéhokoliv důvodu nebyl spokojen se službami či kurzem, může zaslat reklamaci buď písemně, nebo na email: rv.foto@seznam.cz Reklamace bude vyřízená v zákonné lhůtě do 30 ti dnů od přijetí reklamace.

U foto kurzů, kde jsou přítomny modelky, není možno reklamovat vzhled modelky, make-up, outfit či stavbu těla.

Nelze také reklamovat výsledné fotografie, které nafotil sám zákazník na fotokurzu.

Všechny spory vzniklé realizací kupních smluv mezi prodávajícím a spotřebitelem, budou nejprve řešeny cestou vyjednávání se záměrem smírného ukončení sporu.

  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

  Nově je možné řešení spotřebitelských sporů on-line. V tomto případě lze využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

 

 

 

 

4 - Ochrana osobních údajů

 

Veškeré nakládání s osobními údaji objednávajících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Objednávající svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti fotografa. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, Objednávající má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může objednávající kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou poskytnuta třetí straně.

 

Objednávající poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil, či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány provozovatelem a prodávajícím, jehož údaje jsou uvedeny v úvodu těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

 

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm provozovatel nebo prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese rv.foto@seznam.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese prodávajícího.

 

 

Zadáním objednávky zákazník souhlasí s výše uvedenými obchodními podmínkami, reklamačním řádem a s nakládáním s jeho osobními údaji.

 

Podmínky platné od 1.1.2019

OBCHODNÍ PODMÍNKY - NÁKUP NA E-SHOPU

obchodní společnosti: Radim Vonderka

se sídlem: Vrbická 315/115, 71300 Ostrava-Heřmanice

identifikační číslo: 64118789

Živnostenské oprávnění vydal ŽÚ, Magistrát města Ostravy, Č.j.: SMO/436946/13/ŽÚ/PLD. Spis. značka: S-SMO/436939/13/ŽÚ. Nejsem plátce DPH

pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rvfoto.cz  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Radim Vonderka, se sídlem Vrbická 315/115, 71300 Ostrava-Heřmanice, identifikační číslo: 64118789, Živnostenské oprávnění vydal ŽÚ, Magistrát města Ostravy, Č.j.: SMO/436946/13/ŽÚ/PLD. Spis. značka: S-SMO/436939/13/ŽÚ. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.rvfoto.cz(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.  1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující porušíKoupit své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.  1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Koupit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.  1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Vrbická 315/115, 71300 Ostrava-Heřmanice;
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.  1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího Vrbická 315/115, 71300 Ostrava-Heřmanice.

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.  1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.  1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy rv.foto@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete v sekci „Ochrana osobních údajů“.  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2.     Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.3.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5.     Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.6.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Vrbická 315/115, 71300 Ostrava-Heřmanice, adresa elektronické pošty rv.foto@seznam.cz, telefon: 739 178 617

 

V Ostravě dne 1.1.2019